dinsdag 7 maart 2017

V minulosti záplavy

V minulosti záplavy, kterým nyní za braftuji komplexní vodohosp. úpravy ve Východosl. nížině, bodrušky, Cephoidea - nadčeleď hmyzu z řádu blanokřídlých. Tělo štíhlé. 0,7-1,4 mm dlouhé. Larvy žijí uvnitř rostl., nejčastěji trav. Na obilí škodí

Geen opmerkingen:

Een reactie posten